גבולות פנימיים | מאמר בצלאל

העיר והכפר השקפותיו של א.ד.גורדון

חקלאות עירונית | מאמר בצלאל

קיר תמך כמחולל עירוניות | מאמר בצלאל

דחיסות בעירוניות | מאמר בצלאל

טכנולוגיה ירוקה

תכנון אקלימי

עקרונות התכנון

גגות ירוקים - מתאוריה לעשייה

בניה ירוקה מהי?

תכנון העיר פרייבורג גרמניה

פרטי בניין - מייקל כספי