משרד אדריכלים תל אביב, אדריכלות ירוק
1
משרד אדריכלים תל אביב, אדריכלות ירוק
משרד אדריכלים תל אביב, אדריכלות ירוק
משרד אדריכלים תל אביב, אדריכלות ירוק
משרד אדריכלים תל אביב, אדריכלות ירוק
משרד אדריכלים תל אביב, אדריכלות ירוק
משרד אדריכלים תל אביב, אדריכלות ירוק
משרד אדריכלים תל אביב, אדריכלות ירוק
משרד אדריכלים תל אביב, אדריכלות ירוק

HOUSE MEIZLIS  HANATON, ISRAEL

 

Built Area: 180 sqm         

Location: Hanaton,IL  

Status:  in design

           

Private residence.