אדריכל מייקל כספי -  3 גלריה לאמנות תל אביב

אדריכל מייקל כספי - 4 גלריה לאמנות תל אביב